Ana Sayfa Güncel 15 Şubat 2023

Kader planı değil AFAD planı!

AFAD’ın 2020 tarihli Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı’nda depremde olacaklar nedenleriyle tane tane anlatılmış…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, “Olanlar oldu. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler” değerlendirmesini yaptı.

Oysa ki, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 2020 tarihli Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda kentte olası bir deprem ve sonrasında yaşanacaklar tek tek anlatılmış.

İşte 2020 tarihli İRAP Raporu’nda yazanlar:

200 YILLIK ENERJİ BİRİKTİ: Sonuç olarak, Kahramanmaraş yöresi ve çevresi, tektonik yapısı bakımından sismik aktivitesi yüksek olan birinci derecede deprem bölgesi içinde kalmaktadır. Bölge, diriliğini koruyan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı’nın etkisi altındadır. Bu faylarda 200 yıllık bir enerji birikiminin olduğu ve sismik olarak oldukça yüksek bir potansiyel tehlikenin bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda fayların henüz disloke olmayan segmentlerinin Kahramanmaraş yakınında yer alması bu kesimde risk derecesini arttırmaktadır.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ZAYIF ZEMİNDE: Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı’nın Kahramanmaraş’ın hemen güneyinde karşılaşmaları ve kollara ayrılarak büklüm yapmaları, olması muhtemel büyük magnitüdlü depremlerin episantr alanını oluşturabilir. Bu da riski ve oluşacak hasar derecesini artıracağı endişesini doğurmaktadır. Bunun yanında yerleşmelerin büyük çoğunluğunun çok zayıf zeminler üzerinde yer alması bu endişeyi daha da kuvvetlendirmektedir.

HALK TEHLİKEDEN HABERSİZ: Bölgenin çok uzun sayılabilecek bir durgunluk dönemi geçirmekte oluşu nedeniyle halk, olası bir deprem tehlikesinden habersizdir. Bu durum tehlikenin boyutunu bir kat daha artırmaktadır. Bu nedenle olası bir depremde can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, meskun alanlarda zemin etütlerinin ayrıntılı olarak yapılması ve tehlikeli zonlardaki yapıların tahliyesi zaruridir.

YER SEÇİMİNDE DİKKAT: Ayrıca, yeni kurulacak köy, kasaba ve kentlerin kuruluş ve gelişme yerlerinin seçiminde deprem etkinliği ve deprem riski mutlaka dikkate alınmalıdır. Aktif faylardan uzak ve sağlam zeminler üzerinde, betonarme ve statik hesapları doğru olan, depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır.

KENT MERKEZİ İÇİN UYARI YAPILMIŞ

AFAD’ın raporunda “Kahramanmaraş’ta 7.5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu” kullanıldı ve kentin bu depremden nasıl etkileneceği bölge bölge analiz edildi.

Depremde yerle bir olan ve adeta savaş yıkımı görüntüsünü andıran Kahramanmaraş’ın merkezi olarak bilinen Bahçelievler Mahallesi ve yakın çevresindeki mahalleler (Stadyum civarı,Eski Maraş) için “Olası büyük bir deprem durumunda, bahse konu alanın neredeyse tamamının etkileneceği ve sıvılaşma etkilerinin belirgin şekilde görüleceği öngörülmüştür” ifadelerini kullanıldı.

Bunun nedeni ise “Bölgenin aktif fay zonuna yakın olması, yapı stoğunun kötü olması, zemin koşullarının sıvılaşmaya müsait olması, yeraltı su seviyesinin çok yüksek olması, bitişik nizam yapılarda tabliyelerin yan yana gelmemesi” olarak sıralandı.


Sürücü Kursu
Tema Tasarım |