Ana Sayfa Güncel 1 Mart 2022

Türk ve Azerbaycan Kadın Girişimcilerin İş Forumu “Tek Millet, İki Devlet” Sloganıyla Gerçekleşti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Azerbaycan Kadın Girişimciliği Geliştirme Derneği (AQSIA) desteğiyle kadın girişimcilerin iş…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Azerbaycan Kadın Girişimciliği Geliştirme Derneği (AQSIA) desteğiyle kadın girişimcilerin iş forumu İstanbul’da “Tek millet, iki devlet” sloganıyla gerçekleşti.

Not: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içinde 2019 yılında İstanbul’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Kasım 2021’de Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kadın Girişimciler Komitesi kurulmuş ve komiteye Türk dilli ülkelerin her birinden on temsilci katılmıştı. Komite başkanlığına Azerbaycan Kadın Girişimciliği Geliştirme Derneği (AQSIA) Yönetim Kurulu Başkanı Sakina Babayeva seçilmiştir.

Azerbaycan temsilcisi Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kadın Girişimciler Komitesinin Başkanı Sakine Babayeva, konuşmasında ülkelerimizde uygulanan projeler ve bu projelerde kadın girişimcilerin rolü hakkında bilgi verdi ve Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarında yürütülen imar çalışmaları hakkında detayları anlattı. Etkinliğin temel amacının Türk dilli ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek ve karşılıklı desteği artırmak olduğunu kaydetti: “Geçtiğimiz aylarda ekonomik kalkınmayı artırmak için devlet kurumları ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle görüştük. Görüşmelerde geleceğe yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Özbekistan ile de görüşmelerimiz oldu. Çok önemli teklifler ortaya atıldı. Bu görüşmelerde projelerin detaylı bir tartışması olacak”.

Azerbaycan ve Türkiye Barolar Birliği Üyesi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası 1. Kadın Girişimciler Komitesi Hukuk ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Aygün Aliyeva;
“Ben de o komitenin hukuk ve halkla ilişkiler komisyonunun başkanlığına seçildim. Her iki ülkenin temsilcisi olarak Türk dünyasındaki kadın girişimciler arasında iş birliğini ve istihdamı artırmaya yönelik deneyimlerimi desteklemeye ve paylaşmaya hazırım. Ticaret, barış ve refahın en büyük kaynağıdır. Öncelikle ülkelerimiz arasındaki ticaret engellerini kaldırmalı ve birbirimizle olan ticareti artırmalıyız. Kadın Girişimciler Komitesi’ni bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak stratejik açıdan önemli bir adım olarak görüyorum. Üye ülkeler arasında iş forumları, seminerler ve sergilerin sayısını artırmalı, ortak sergiler düzenlemeliyiz. Bugün, Türk-Azerbaycan Kadın Girişimciler İş Forumu’nda büyük projelere adımlar attılar. Böylece aramızdaki dayanışma artacak ve yeni işbirliği imkanları ortaya çıkacaktır. İnanıyorum ki devletlerimiz ve biz o cümleden iş dünyası birlikte el ele çalışırsa, Türk dünyası da yeni başarı hikayeleri yazacaktı”.

Sürücü Kursu
Tema Tasarım |