TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİNAna Sayfa Güncel 18 Temmuz 2022

Av. Oğuzhan BAŞARANOĞLU – Başaran hukuk ve Danışmanlık Bürosu KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? HANGİ HALLERDE KAZANILIR ?

Adana’nın tanınmış ünlü ve başarılı genç yetenekli azimli Hukukçular arasın’da kariyerini koruyan,sayılan sevilen takdir gören,Yılın en başarılı…

Adana’nın tanınmış ünlü ve başarılı genç yetenekli azimli Hukukçular arasın’da kariyerini koruyan,sayılan sevilen takdir gören,Yılın en başarılı Genç Hukukçusu olarak,Ulusal Basın ödülüne layık görülen,Başaran Hukuk Bürosu Yön.Krl.Bşk.Av.Oğuzhan Başaranoğlu’na,Gazetemizin 27.kuruluş yılı,Ulusal Basın gecesi’n de onur plaketi başarı ödülünü takdim edeceğiz.Başaranoğlu ailesini Ve Hukuk Bürosu Çalışanlarını kutluyor başarıları’nın devamını diliyoruz.İşte böylesine azmin zaferini yakalayan,Bir çok başarılı hizmetlere kalıcı ve değerli imzasını atan Av.Oğuz Başaranoğlu’nun öz geçmişini ve başarılı hizmetlerini siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istedik.Av.Oğuz Başaranoğlu,01/08/1994 tarihinde Adana’nın Ceyhan İlçesinde doğdum. İlk, orta ve lise eğitimini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 2016 yılında Çukurova üniversitesi hukuk fakültesi’nden mezun oldum . 19/07/2017 tarihinden itibaren Adana Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık mesleğini icra ediyorum. Avukatlık ofisimiz ceza , ticaret , icra ve iş hukuku alanlarında uzman şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bugün siz okuyucularımıza halk arasında çokça merak edilen kıdem tazminatı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız.KIDEM TAZMİNATI NEDİR ? Kıdem tazminatı, işverence işçisine belli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. İşçi çalıştığı işe ve işyerine yıllarca emek vermekte, işverenin ticari işinin yürütülmesine katkı sunmaktadır. İşçinin bu düzenli ve sürekli çalışmasının karşılığında işyerinde geçirdiği süre ölçü alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir.Kıdem tazminatı, işçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanarak ödenir.İşçinin Kıdem Tazminatı Almasının Şartları İş kanunu, işçinin işverenden kıdem tazminatı alabilmesi için belli şartlar öngörmüştür, bu şartlar şunlardır:
1-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre İşçi Olmak: Yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesi ile bir işverenin işyerinde çalışan kişiye işçi denilmektedir. İş sözleşmesinin yazılı veya sözlü olması arasında hiçbir fark yoktur. Uygulamada çoğunlukla işçiler yazılı bir sözleşme olmadan fiilen çalışmaktadır. İş Kanunu’nun 14. Maddesi aşağıdaki iş ve meslek grupları içerisinde yer alan şahısların yaptığı çalışmayı işçilik saymadığı için, bu kişiler işçi olmamaları nedeniyle kıdem tazminatı alamazlar:Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar,50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde çalışanlar,Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde çalışanlar,Ev hizmetlerinde çalışanlar, Çıraklar,Sporcular, Rehabilite edilenler,Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışanlar.
2-) Bir Yıl Çalışma Şartı: Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverenin işyeri veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli çalışması gerekir. İşçi, işverenin
işyerinde 1 yıldan daha az süre ile çalışmış ise kıdem tazminatı alması mümkün değildir. İşçi aynı işverenin farklı işyerlerinde, hatta farklı şirketlerinde çalışsa bile 1 yıllık sürenin hesaplanmasında tüm bu çalışmalar göz önünde bulundurulur.
3-) Haklı Fesih Şartı: İş sözleşmesi ister yazılı isterse sözlü olsun belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalıdır. Belirli iş sözleşmesi ile çalışılan işyerinden sözleşme bitiminde kıdem tazminatı talep edilemez. Belirli iş sözleşmesi, belli işlerde veya belli bir işin tamamlanması için işveren ile işçi arasında yazılı olarak yapılan sözleşmelerdir. Belirli iş sözleşmeleri işin bitimi ile veya sözleşmede kararlaştırılan şartın gerçekleşmesiyle kendiliğinden sona erer, kendiliğinden sona eren bu iş sözleşmelerinde kıdem tazminatına hak kazanılamaz. Ancak, belirli iş sözleşmesi sözleşmede kararlaştırılan işin bitiminden önce işveren tarafından haksız nedenlerle, işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilirse işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
Kıdem Tazminatı Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?
Kıdem tazminatı, zamanaşımı süresi içinde talep edilebilecek bir tazminattır. Kıdem tazminatı zamanaşımı süresi iş akdinin feshinden itibaren 5 yıldır (4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde).İşçi 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde kıdem tazminatı talebiyle iş davası açamadığı takdirde, bir daha bu çalışmasıyla ilgili kıdem tazminatı davası açamaz.
İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Hak Kazanır?
İşçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmişse her şekilde kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır. İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bu feshin haksız olması gerekir. İşveren haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmişse veya işçinin yaptığı fesih haksız bir fesih ise işçi, kıdem tazminatına hak kazanamaz.Yukarıda kısaca izah ettiğimiz Kıdem Tazminatı çok kapsamlı bir alan olup , işçilerin bu konuda hak kaybına uğramaması adına uzman bir avukatla görüşüp fikir alması gerekmektedir. Aksi halde ciddi hak kayıpları meydana gelebilir.

 

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp