TÜRKİYE GENELİ

KORONA VİRÜS VERİLERİ

VAKA: 0
AKTİF VAKA: 0
ÖLÜM: 0
İYİLEŞME: 0

TÜRKİYE VE DÜNYA ÜZERİNDE KORONA VİRÜS VERİLERİ İÇİNAna Sayfa Güncel 1 Şubat 2021

Şerefli Köyü Gençlik ve Anadolu

  Araştırmacı Yazar Emrah Bekçi Şerefli Köyü Gençlik ve Anadolu Bu makale, ülkemizde güçlü Türkiye vizyonuna temel…

 

Araştırmacı Yazar Emrah Bekçi

Şerefli Köyü Gençlik ve Anadolu

Bu makale, ülkemizde güçlü Türkiye vizyonuna temel teşkil eden yatırımlardan, su politikası üzerine doğayı katleden ülke yatırımlarının, geleceğimizi oluşturacak olan nesillerin yaşama ve ata topraklarının verimsiz bir hale getirilmesi için yapılan çalışmaları örnek alarak, küçük bir bölümüne temas etmektedir.

Dünya nüfusunun giderek artması, kentleşmenin ve sanayileşmenin gelişmesi ile enerjiye olan talep artmaktadır. Ülkeler mevcut fosil enerji kaynaklarının dışında yeni enerji kaynak arayışlarına girmektedirler. Bu bağlamda suyun hareket gücünün kullanılmasıyla üretilen hidroelektrik enerji yenilenebilir enerji kaynağı olarak mevcutların yanında yeni HES’lerin ve barajların yapımını gündeme getirmektedir.

Barajlar; sulama, su temini, hidroelektrik enerji üretimi, ulaşım ve su akışının kontrollü olması gibi birçok amaca yönelik olarak inşa edilmektedir. Ancak bu yapılar yeraltı sularının azalması, fiziksel ve biyolojik çevrenin olumsuz etkilenmesi gibi istenmeyen sonuçlar da doğurabilmektedir.

Yukarıdaki tablo, ülkemizin iklim ve toprak yapısına resmi teşebbüsler ile ne derece etki edip, enerji sağlama adına ülkemizin müteşebbis zengin sayısını yükselttiğimizin bilançosudur.

Ülkelerin gelecek asırdaki savaşları ‘su ve tarım’ üzerine olacaktır. Ülkeler sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyor ise yaşadıkları toprak bütünlüğünün ekolojik yapısına suni müdahalelerden uzak durmalıdırlar. Devlet politikası bu yönde olmalı.

Atatürk Üniversitesinden, Işık Sezen ve Emine Patan’ın yapmış olduğu bilimsel araştırmaların sonucu olarak 2015 senesinde yayımladıkları, “Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri: Doğankent (Giresun) İlçesi Aslancık Barajı Örneği” konulu çalışmalarında, baraj tipi bir HES olarak kurulan Doğankent (Giresun) Aslancık Barajı ve HES örneği ele alınmış ve çevreye verdiği etkiler ve olası tehditler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulgularına göre, baraj yapımı sırasında su içindeki ve çevresindeki ekosistem tahribe uğramış, heyelan, sel, erozyon riskini artırmıştır. Araştırmacılar, Aslancık Barajının, sucul ekosistemin tehlike altına girmesine ve doğal bitki örtüsünün tahribine de sebep olduğunu, baraj yapımda kullanılan kimyasalların ve HES regülatörlerinin pervanelerinin doğal göç yollarının değişmesine ve balık ölümlerine sebep olduğunu, kırmızı benekli alabalık türünün ise tehlike altına girdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Baraj göllerinde gittikçe artan tortu tabakasının metan gazı salınımına sebep olduğundan sucul ekosistemin zarar göreceğini ifade etmişlerdir. 1

Görüldüğü üzere kendi elimiz ile geleceğimizi yok etmekteyiz…

Ülkemizde bu olumsuz gelişmeler olur iken tüm bu gelecek felaketlere duyarlı olan bir gençlik örgütlenmesi var. Zaten makalemin oluşmasında fikir veren gençlik örgütlenmesinin adı “Şerefli Köyü Gençlik”.

Giresun, Piraziz İlçesine bağlı olan Şerefli Köyünde doğan bu kalabalık gurup, İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun diğer illerinde iş, eğitim, kamuda görev yapan, doğaya ve çevreye duyarlı, dolayısı ile ülkemizin geleceğine kendi coğrafyalarını merkez alarak, farkındalık yaratmaya çalışan, ülkemizin aydınlık zihinlerine örnek teşkil eden bir platform.

“Şerefli Köyü Gençlik” yakın zamanda çevre ve duyarlılık ile ilgili Anadolu’nun tüm köyleri ve kentlerini ilgilendiren bir manifesto yayımladı. Kendi internet siteleri olan: https://www.pirazizsereflikoyu.com/haberler/kamuoyuna-duyurulur/ dan, başta kendi memleketleri olmak üzere, tüm ülkeye bir örneği teşkil ettiler. Kendilerine buradan teşekkür etmek isterim. Ayrıca bu gibi ülke menfaatine davranışların, ülkemiz geneli tüm köy, kasabalarımıza yayılmasını arzulamaktayım.

Kasaba ve köy muhtarlarıyla müşterek olarak uzlaşan Şerefli Köyü Gençlik Platformu, üzerlerine HES yapılan ve aşırı balık avlanması nedeni ile ekolojik dengesi bozulmaya yüz tutmuş dere, ırmak, akarsularda yaşayan balık popülasyonu konusunda uzlaşı sağlamışlar.

Muhtarlar başta olmak üzere, sivil toplum örgütleriyle etkileşimde bulunup, balık popülasyonu başta olmak üzere, ekolojik dengenin olumlu seyrine, kendi yaşadıkları köyü merkeze alarak farkındalık oluşturdular. Sosyal medya hesaplarından ülke geneline konuyu duyurdular.

**

Bu makalemde Anadolu’muzun bir köy gençlik platformunun yapmış olduğu çalışmayı dillendirmek istedim. Çünkü, şehirden, yani merkezlerden başlaması gereken bu gibi yaşamsal hareketler netice vermeyince, artık köylerden başlıyor. Artık köylü kendi toprağını ve geleceğini, kapitalist ve emperyalist sermayenin büyük şehirlerde kaymağını yiyen tröstlerine peşkeş çekmek istemiyorlar.

Her insanın doğduğu yer mukaddes topraklar. Genele baktığımız vakit ülkemiz mukaddeslerin bütünü. “Şerefli Köyü Gençlik Platformu” gibi ülke genelinde farkındalıkların çoğalması gerekmektedir. Aksi halde çölleşen, doğal afetlerin hızla arttığı, doğanın kendisine sahip çıkmadığı insanlardan intikamını aldığı süreçler halkasına ekleneceğiz.

Buradan, “Şerefli Köyü Gençlik” adı altında farkındalık oluşturan kardeşlerime teşekkür ve selam ediyorum. Tüm Anadolu gençliğine başlatılan bu farkındalığı kendi bölgelerinde, ters giden ekolojik hususlara vurgu yaparak hayata geçirmelerini diliyorum.

“Yarının doğası bugünden yaratılır.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

1 Sezen, I., Patan, E. 2015. Hidroelektrik Santrallerin Çevresel Etkileri: Doğankent (Giresun) İlçesi Aslancık Barajı Örneği, Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, UKHAD.

Tema Tasarım |
Telefon
WhatsApp